augustus 17, 2018

Privacy

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Van website bezoekers:

IP-adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Data van schijven en partities wanneer back-up en/of recovery gewenst is.

Van klanten die een reparatie indienen:

Naam klant: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Naam bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Adres bedrijf: om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

E-mailadres : om u een bevestiging te sturen van gedane reparaties, om u de factuur toe te zenden, om *email nieuwsbrieven te sturen, voor verdere correspondentie. *Informatie over dataverwerking van MailChimp vindt u HIER.

Informatie over de dataverwerking van Microsoft (email via Outlook) vindt u hier.

Telefoonnummer: om contact met u op te nemen bij eventuele vragen en voor het op de hoogte stellen van reparatiestatus.

Naam contactpersoon: J.V. Vooijs

GEGEVENS DIE WORDEN GEGENEREERD VIA DE WEBSITE:

Factuurgegevens (gevraagde diensten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere personen, waaronder via ons ITfixe Facebook account: om met u te corresponderen.

AAN WIE GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het correct afhandelen van onze dienstverlening, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder een websitebeheerder en een serviceprovider voor het hosten van onze email.

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties.

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

Back-ups van gebruikersdata worden bewaard totdat deze na reparatie of (her)installatie zijn teruggeplaatst op de herstelde computerapparatuur. Anderszins op een door de klant aangeleverde datadrager. Klantgegevens in onze database gebruiken wij om onze dienstverlening goed te kunnen bieden en continueren. U heeft het recht om de gegevens in te zien door ze op te vragen te laten corrigeren of te laten verwijderen.

GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR NAAR BUITEN DE EER?

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

PIN BETALINGEN:

Voor het uitvoeren van PIN-betalingen werken wij samen met SumUp. SumUp verwerkt en bewaart de betalingsgegevens zoals bankgegevens. Hoe SumUp voldoet aan alle veiligheidsrichtlijnen die worden gesteld leest u meer op https://sumup.nl/privacybeleid.

 

PLAATSEN JULLIE COOKIES?

Ja. Wij plaatsen cookies op uw computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. Deze dient alleen voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hierop hebben wij geen invloed. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

BEVEILIGEN PERSOONSGEGEVENS:

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, bestands- en/of schijfencryptie en tweestapsverificatie, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Onze systemen krijgen periodieke veiligheidsupdates. Bestandsvernietiging van gegevens op papier bestaat uit versnippering van het document.

SSL:
Beveiligde websiteverbinding via Lets Encrypt Authority X3 certificate. Beveiligd mailverkeer. Met SSL & TLS worden al uw gegevens versleuteld verzonden, hierdoor is deze informatie niet leesbaar voor derden.

STERK WACHTWOORD:

De gebruiker van de database waarin klantgegevens staan heeft een sterk wachtwoord ingesteld dat periodiek wordt gewijzigd. Ditzelfde geldt voor de back-up omgeving én email service provider waar bovendien tweestapsverificatie (2FA) is ingesteld.

TWEESTAPSVERIFICATIE:

U weet natuurlijk het belang van een sterk wachtwoord, maar omdat onze back-up server persoonsgevoelige informatie bevat hebben we een extra beveiligingslaag toegevoegd: Tweestapsverificatie. Er wordt ingelogd met een sterk wachtwoord, maar voordat er toegang verkregen wordt moet er een extra code ingevoerd worden om toegang te krijgen. Deze code wordt naar de beheerder (Itfixe) en alleen naar deze beheerder gestuurd. Alleen hij heeft toegang tot deze code, dus alleen hij heeft toegang tot de data binnen de back-up omgeving. Ditzelfde beveiligingsprincipe geldt ook voor onze email service provider (ESP).

 

IS ITFIXE VERANTWOORDELIJK VOOR ANDERE WEBSITES ?

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat itfixe verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen. Bij het eventuele gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”).

Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

WAT ALS U VRAGEN OF KLACHTEN HEEFT?

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op. Onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens.

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van 25 april 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Contact
close slider
Call Now Button